نرم افزارهای VIP در کانال تلگرام آپلود می شود. جهت دسترسی به فایلها، به کانال تلگرامی مراجعه نمایید: EngPedia_ir@

فرآیند لوح زنی دقیق (Fine Blanking)

مقدمه

در نهم مارس1923، مخترعی سوئیسی اختراعی را به ثبت رساند كه طبق آن یك روش دقیق برای لوح زنی فلزات توسط پرس هیدرولیك معرفی شد. در این اختراع هنگام لوح زنی به کمک مهار ورق در دو طرف خط لوح زنی، از فرار ماده جلوگیری میشد. این مهار توسط رینگی دندانهدار یا زبانهداری انجام میگرفت. این روش ابتدا در صنایع ساعتسازی به کار گرفته میشد تا اینکه در سال 1950 میلادی دستگاه پرس لوح زنی دقیق ساخته شد و به این ترتیب فرآیند لوح زنی دقیق کاربرد گستردهتری یافت. در اوایل 1960 میلادی کاربرد این فرآیند از صنایع ساعتسازی به صنایع کوچک و از کشورهای غربی به کشورهای شرقی گسترش دادهشد. از 1970 این تکنولوژی به صورت گسترده از صنایع سبک به صنایع سنگین گسترش یافت به طوری که در دهه 80 (1980 میلادی) بیش از 2800 مجموعه پرس لوح زنی دقیق در دنیا وجود داشت.

اولین نوع ماشین مخصوص كه بعنوان پرس لوح زنی دقیق شناخته شد بوسیله H. Schmid طراحی و توسط شركتش در سال 1952ساخته شد. 10 سال بعد نیز سازنده دیگری بنام شركت Feintool موفق به ساخت پرس لوح زنی دقیق برای تمام قالبهای دقیق مورد نیاز شد. معرفی و ارائه تئوری لوح زنی دقیق توسط Guidi در اوایل دهه 60 صورت گرفت. امروزه كشورهایی چون ایالات متحده، ایتالیا، ژاپن و چین نیز جهت توسعه تكنولوژی لوح زنی دقیق تحقیقات فراوانی را انجام میدهند.

فرآیند لوح زنی دقیق (Fine Blanking)

به عنوان تعریفی کلی از فرآیند لوح زنی دقیق میتوان گفت که: فرآیند لوح زنی دقیق یک فرآیند ورقکاری، به صورت ترکیبی از فرآیندهای پرسکاری و اکستروژن میباشد. پرسهای سهکاره در کنار طراحیهای ویژه ابزار، توانایی تولید قطعاتی را که تولید آنها از روشهای دیگر بسیار دشوار و گران میباشد، فراهم میسازد. قطعات تولیدی به روش لوح زنی دقیق که در یک پرس با سه نیروی فعال تولید میشوند دارای سطوح تمیز و لبههای قائم میباشند. اکستروژن سرد مواد با ابزاری با تلرانسهای بسته مانع ایجاد پارگی برخلاف روش لوح زنی سنتی میشود. تختی مناسب و لبههای لوح زنی تمیز قطعات، نیاز به عملیاتهای تکمیلی بر روی قطعه منتفی را میسازد. این فرآیند توانایی تولید قطعات با سوراخهای کوچک و همچنین قطعات با بخشهای تیغهای نازک را داراست و به این دلیل عملیاتهای ثانویه هزینهبر مانند سوراخکاری و ماشینکاری حذف میشوند. قطعات دارای خمیدگی و قسمتهای دوخم تا 70 درجه با ابزار لوح زنی دقیق یک مرحلهای قابل تولید میباشد و اشکال بسیار پیچیده و خمهای پیچیده را میتوان در ابزارهای چند مرحلهای تولید کرد.

در روش لوح زنی سنتی با استفاده از پرس با حضور تنها یک نیروی پانچ، پارگی شدید در لبههای لوح زنی ایجاد میشود. سطوح لوح زنی سنتی حاصل در ابزارهایی با لقی زیاد دارای زاویه عمود نمیباشند و سطح بسیار زبری دارند و امکان بکارگیری برای کاربردهای خاص بدون استفاده از عملیات اضافی ماشینکاری را دارا نیستند. شکل 1-1 نشان دهنده شکل شماتیکی از کیفیت قطعات تولیدی به دو روش لوح زنی سنتی و دقیق میباشد.

 


 شکل 1-1 شکل شماتیکی از کیفیت قطعات تولیدی به دو روش لوح زنی سنتی و دقیق

قطعات تولید شده توسط لوح زنی معمولی سنبه- ماتریس، دارای سطوح لوح زنی صاف به اندازه یک سوم ضخامت قطعه و سطوح لوح زنی شكسته شده و خشن به اندازه دو سوم ضخامت قطعه میباشند؛ از این رو این نوع قطعات را بدون عملیات تكمیلی نظیر سوراخكاری، سنگزنی، خانكشی و فرزكاری و غیره نمیتوان برای كاربردهای عملی استفاده كرد. در مقابل در فرآیند لوح زنی دقیق، قطعهكار در یك مرحله برش خورده و تكمیل میشود؛ به طوری كه قطعه سطوح صاف و صیقلی داشته و فاقد هرگونه پارگی و شكست در سطوح لوح زنی بوده و نیز پرداخت سطحی مناسبی را داراست (شکل 1-2 و 1-3 ).


شکل 1-2 مقایسه بین لوح زنی معمولی و لوح زنی دقیق

 

  

شکل 1-3 مقایسه بین لوح زنی معمولی و لوح زنی دقیق

 

نکته کلیدی در لوح زنی دقیق پرس هیدرولیک سهکاره میباشد. این پرسها دارای دقت خوب، طول کورس متفاوت، فشار معکوس، فشار رینگ، فشار کل و سرعت لوح زنی بر اساس نوع پرس میباشند. با افزودن مراحل و تجهیزات خاص و کنترلی، میتوان توسط این پرسها پانچ را در طول ضخامت ماده متوقف کرد و به این ترتیب قطعات نیمه سوراخ شده را تولید کرد.

قطعات تولید شده توسط فرآیند لوح زنی دقیق بوسیله سطوح صاف در تمام طول ضخامت قطعه مشخص میشوند که زبری سطحی به کیفیت ابزار، كیفیت نگهداری آنها، جنس مواد و روانکار لوح زنی بستگی دارد. سطوح لوح زنی تقریباً عمود بوده و قطعه با یک مرحله عملیات برش تولید میشود که پلیسهها بوسیله سنگ نقاله و یا بوسیله سنگابزار چرخان برداشته میشوند.

 

 1. مقایسه روش لوح زنی دقیق با سایر فرآیندهای تولید

در این قسمت به بررسی مزایا، معایب و مقایسه قیمتی قطعات تولید شده به روش لوح زنی دقیق با سایر فرآیندهای تولید مانند لوح زنی معمول، ماشینکاری، متالورژی پودر، ریخته گری وmetal injection molding
(MIM) میپردازیم.

 

لوح زنی سنتی
مزایای لوح زنی دقیق نسبت به لوح زنی سنتی:

 • لبههای تمیز لوح زنی دقیق نسبت به لوح زنی سنتی.
 • تخت بودن قطعات.
 • تلرانس ابعادی دقیق.
 • امکان ایجاد سوراخهای کوچک و بخشهای تیغهای نازک در لوح زنی دقیق در اکثر مواقع نیاز به ماشینکاریهای ثانویه را حذف میکند.
 • لوح زنی دقیق که توانایی تولید قطعات کوچک را داراست، در اکثر مواقع فرآیند بسیار موثرتری نسبت به لوح زنی سنتی برای تولید قطعات با ضخامت بیش از mm 6.35 میباشد.
 • حمل و نقل مواد در حین تولید در روش لوح زنی دقیق كاهش مییابد.
  • فرآیند لوح زنی دقیق بصورت كاملاً اتوماتیك انجام میگیرد.
  • فضای بسیار كمی برای فرآیند لوح زنی دقیق نیاز میباشد.
معایب لوح زنی دقیق نسبت به لوح زنی سنتی:
اگر عملیات ثانویه برای دستیابی به ویژگیهای خاص در قطعه لازم نباشد در این حالت تولید به روش لوح زنی سنتی ارزانتر میباشد.
مقایسه هزینه:

 • در کل اگر قطعهای امکان تولید با مشخصات مورد نظر را به وسیله لوح زنی سنتی دارا باشد، در این صورت روش لوح زنی سنتی در اکثر مواقع ارزانتر از روش لوح زنی دقیق میباشد. در مواردی که نیاز به دقت بالا و عملیات ثانویه باشد چون فرآیند لوح زنی سنتی توانایی لازم را دارا نیست در این صورت روش لوح زنی دقیق روش مقرون به صرفهتری میباشد.
  • قیمت ابزارهای لوح زنی دقیق قابلیت رقابت با ابزارهای لوح زنی سنتی را داراست.
  • سرعت و نرخ تولید در روش لوح زنی دقیق بالاست.
  • زمان برگشت سرمایه بسیار كوتاه میباشد.
  • در تولید انبوه هزینه تولید لوح زنی دقیق نسبت به لوح زنی سنتی كمتر است.
ماشینکاری
مزایای روش لوح زنی دقیق نسبت به روش ماشینکاری:

 • روش لوح زنی دقیق در صورتی که بتوان قطعه را با ماشینکاری بسیاز جزئی و یا بدون ماشینکاری تولید کرد امکان تولید با قیمت پایینتری را نسبت به روش ماشینکاری داراست.
 • دقت ابعادی در روش لوح زنی دقیق تکرار پذیر و قابل کنترل است.
معایب لوح زنی دقیق در مقایسه با ماشینکاری:

 • امکان کنترل ابعادی بسته وتنگ در ماشینکاری.
 • امکان تولید قطعات و اشکال بسیار پیچیده توسط ماشینکاری.
 • روش ماشینکاری در کل میزان هزینه ابزار بسیار پایینتری نسبت به لوح زنی دقیق دارد.
مقایسه هزینه:

روش لوح زنی دقیق قطعات، ارازنتر از روش تولید به کمک ماشنکاری میباشد. روش لوح زنی دقیق باعث صرفهجویی در هزینه نسبت به روش ماشینکاری قطعات میشود.


متالورژی پودر
مزایای لوح زنی دقیق نسبت به روش متالورژی پودر:

 • تلرانس ابعادی دقیق، در مقابل اثرات فرآیند زینتر در قطعات پودری.
 • قطعات تولیدی با روش لوح زنی دقیق از مواد اولیه نورد شده استحکام بیشتری نسبت به قطعات پودری دارند. اغلب قطعات لوح زنی دقیق حجم کمتری به خاطر استحکامشان نسبت به پودرهای فلزی دارند که این امر باعث کاهش وزن نیز میشود.
معایب لوح زنی دقیق نسبت به روش متالورژی پودر:

 • به کمک پودرهای فلزی میتوان قطعات با سطوح مختلف و اشکال پیچیده را تولید کرد.
 • دورریز کم و یا حتی هیچگونه دورریزی در فرآیندهای پودری تولید نمیشود. این مسئله در مورد مواد گران قیمت بیشتر نمود پیدا میکند.
مقایسه هزینه:

قیمت قطعه و ابزار در دو روش قابل مقایسه است. اگر هر دو روش لوح زنی دقیق و متالورژی پودر برای یک کاربرد خاص قابل استفاده باشند باید هر دو روش از نظر قیمت برای قطعه ارزیابی شوند.

ریخته گری
مزایای لوح زنی دقیق نسبت به روش ریخته گری:

 • روش لوح زنی دقیق توانایی تولید تلرانس های ابعادی بسیار دقیقی را داراست.
 • قطعات تولیدی به روش لوح زنی دقیق از مواد نورد شده استحکام بالاتر و میزان مک و حفره کمتری نسبت به ریخته گری دارند. اغلب قطعات لوح زنی دقیق حجم کمتری به خاطر استحکامشان نسبت به قطعات ریخته گری دارند که این امر باعث کاهش وزن نیز میشود.
معایب لوح زنی دقیق نسبت به روش ریخته گری:

به کمک ریخته گری میتوان قطعات با سطوح مختلف و اشکال پیچیده را تولید کرد که با روش لوح زنی دقیق امکانش وجود ندارد.

مقایسه هزینه:

قیمت قطعه و هزینه ابزار برای روش لوح زنی دقیق جهت تولید یک قطعه یکسان کمتر میباشد.

Metal Injection Molding (MIM)
مزایای لوح زنی دقیق نسبت به روش MIM:

 • روش لوح زنی دقیق امکان تولید با تلرانس ابعادی دقیق نسبت به MIM به خاطر اثرات زینتر در فرآیند MIM قطعات را داراست.
 • قطعات تولیدی به روش لوح زنی دقیق از مواد نورد شده استحکام بالاتر و میزان مک و حفره کمتری نسبت به MIM دارند.
معایب لوح زنی دقیق نسبت به روش MIM:

 • به کمک MIM میتوان قطعات با سطوح مختلف و اشکال پیچیده را تولید کرد که با روش لوح زنی دقیق امکانش وجود ندارد.
 • دورریز کم و یا حتی هیچگونه دورریزی در فرآیند MIM تولید نمیشود. این مسئله در مورد مواد گران قیمت بیشتر نمود پیدا میکند.
مقایسه هزینه:

در کل اگر قطعهای امکان تولید با لوح زنی دقیق را داشته باشد در این صورت این روش ارزانتر از فرآیند MIM برای تولید خواهد بود. MIM در صورتی که بتوان قطعه را با ماشینکاری کم یا بدون ماشینکاری تولید کرد میتواند از نظر هزینه موثر باشد.

 


1-3 اساس و اصول روش لوح زنی دقیق:

امروزه قطعاتی با ضخامتهای 5/0 الی 15 میلیمتر از جنس فولاد، مس و آلیاژهای آلومینیوم به صورت تولید انبوه و با صرفه اقتصادی مناسب تولید میشوند. به منظور انجام موفقیتآمیز لوح زنی دقیق لازم است كه تكنولوژی لوح زنی دقیق گسترش بیشتری پیدا كند. تكنولوژی لوح زنی دقیق شامل بخشهای زیر است:

 • پرسهای لوح زنی دقیق
 • ابزار و وسایل جانبی لوح زنی دقیق
 • مواد لوح زنی دقیق
 • روانكاری لوح زنی دقیق

بنابراین فرآیند لوح زنی دقیق با پیشرفتهای علمی و عملی در زمینههای فوقالذکر گسترش بیشتری خواهد یافت و كاربردهای بیشتری نیز پیدا خواهد كرد. امروزه تجربههای مفید در زمینه مواد، روانكاری و ابزار به كمك تكنولوژی لوح زنی دقیق آمده و باعث پیشرفتهای چشمگیری در این فرآیند شدهاست. به منظور استفاده مفید از لوح زنی دقیق برای بالاترین سطح تولید ممكن بین مراحل سنگزنی، زمینههای ارائه شده در شکل (1-4) بایستی تقویت شوند.

 


شکل 1-4 عوامل مهم در تولید قطعه به روش لوح زنی دقیق

 

کلیت فرآیند لوح زنی دقیق برای تولید یک قطعه خاص ساده به صورت طرحوار در ذیل نشان داده شده است

 

  

 

مراحل لوح زنی دقیق عبارتند از:

 • مرحله(A)
  ابزار در حالت باز میباشد و ورق آماده لوح زنی میباشد.
 • مرحله
  (B)
  سمت پایین قالب به سمت بالا حرکت میکند و ابزار بسته میشود. نیروی رینگ
  V
  شکل (Fr)
  و نیروی پانچ مقابل (Fg) فعال میشوند.
 • مرحله(C) نیروی لوح زنی (FS) فعال میشود و قطعه برش میخورد. در این حالت نیروهای رینگ V شکل و پانچ مقابل فعال میباشند.
 • مرحله(D) قسمت پایین قالب به سمت پایین حرکت میکند و ابزار باز میشود.
 • مرحله
  (E)
  نیروی بیرون انداز فعال میشود و زائده های لوح زنی بیرون زده میشوند.
 • مرحله
  (F) با وزش باد و یا روبش مکانیکی قطعه و زائده بیرون رانده میشوند.

 

1-4 مقایسه لوح زنی سنتی و دقیق:


لوح زنی سنتی همانطور كه در شكل (1-5) دیده میشود با یك پرس تك مرحلهای تولید میشود و نوار ماده خام و قطعه در طول عمل لوح زنی به صورت مناسبی نگهداشته نمیشوند، بنابراین قطعه تولید شده دارای ویژگیهای زیر است که در شکل (1-6) نیز نشان داده شدهاست.

 • حدود یک سوم ضخامت ورق را سطح برش خورده صاف و در حدود دو سوم ضخامت ورق را سطح شکست خورده ناصاف در برمیگیرد.
 • قطعه تولید شده به علت تغییر فرم خمشی، تخت و صاف نیست و لبه برش خورده قطعه بر سطح قطعه عمود نیست.
 • به علت شکست خوردن لبههای قطعهکار، سختی بالا در لبه لوح زنی ایجاد نمیشود.
 • به علت مخروطی بودن ماتریس، در مواقع خورده شدن و یا سنگزدن ماتریس، قطعه تولیدی دقت خود را از دست میدهد.
 • به علت لقی زیاد بین سنبه و قالب، قطعه تولیدی دقیق نیست.
 • قطعات مخصوصاً برای ضخامتهای بالای mm 1.5 به صورت بشقابی ظاهر میشوند

شرایط و ویژگیهای لوح زنی دقیق به طور شماتیک در شکل (1-5) نشان داده شدهاست. به طوریکه دیده میشود برای لوح زنی دقیق یک پرس سهبازویی لازم است که نیروی لوح زنی (FS)، نیروی زبانه رینگ V شکل (FR
) و نیروی سنبه مخالف (FG)را به طور جداگانه اعمال نماید.
در این فرآیند، در طول عمل لوح زنی ماده به وسیله رینگ
V شکل و سنبه مخالف کاملاً مهار میشود. در لوح زنی سنتی میزان لقی در حدود % 10-5 ضخامت ماده میباشد و در روش لوح زنی دقیق تلرانس دقیقتری وجود دارد و میزان لقی در حدود % 1- 0.5 ضخامت ماده میباشد. قطعه تولید شده با روش دقیق دارای ویژگیهای زیر است كه در شكل (1-6) نیز نمایش داده شده است.

 • در لوح زنی دقیق تقریبا” %100 ضخامت ورق بریده میشود و دقت تلرانس در روش دقیق در حد صدم است. دقت بالای ابعادی در روش لوح زنی دقیق قابل حصول میباشد به طوری که رواداری mm 0.015± قابل دسترسی میباشد.
 • لوح زنی با روش دقیق بسته به جنس قطعه برای ضخامتهای حداکثر 20 میلیمتر قابل انجام است.
 • تغییر فرم در قطعه حتی تا ضخامت mm 14 به وجود نمیآید و قطعات تخت ایجاد میشوند
  .
 • پانچ سوراخهای با قطر كمتر از % 60 ضخامت ورق یا كوچكتر در لوح زنی دقیق امكانپذیر است.
 • قطعات تولیدی دارای سطح پرداخت خوبی هستند كه کیفیت این پرداخت به كیفیت ابزار، كیفیت نگهداری آنها، جنس مواد و روانکار لوح زنی بستگی دارد (Ra 0.2-0.6).
 • سختی لبه قطعات در اثر كار سختی انجام گرفته، بیشتر از روش لوح زنی معمولی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-5 مقایسهای کلی بین فرآیند لوح زنی دقیق و لوح زنی سنتیلوح زنی دقیق، لوح زنی معمول

شکل 1-6 مقایسه بین ویژگی قطعات تولیدی به روش لوح زنی دقیق و لوح زنی سنتی

 1-5 عملیات مختلف در قالبهای لوح زنی دقیق

عملیاتی كه در حین فرآیند لوح زنی دقیق قابل انجام میباشند، متنوع بوده و میتوان تركیبی از عملیات مختلف را بر روی یك قطعه در قالبهای مرحلهای
بكار برد. این عملیات در شكل (1-7) نشان داده شدهاندکه عبارتند از :ایجاد سوراخهای خزینهدار، عملیات کوبش، عملیات پلهدار کردن، عملیات خم کردن، عملیات نیم لوح زنی، عملیات شبه لوح زنی، عملیات لوح زنی مورب، ایجاد سوراخهای لبهدار، ایجاد شیارهای آببندی.

 


شکل 1-7
عملیاتهای مختلف صورت گرفته به همراه لوح زنی دقیق

1-6 کاربردهای فرآیند لوح زنی دقیق:

در آمریکا تجارت مربوط به قطعات لوح زنی دقیق از نظر میزان ارزش در حدود 1.2 میلیارد دلار آمریکا و در قاره اروپا در حدود نصف این مقدار میباشد. در مورد انگلستان تجارت مربوط به تولید قطعات لوح زنی دقیق در حدود 70 میلیون میباشد که در حدود 17 میلیون دلار آن وارداتی است. در واقع این روش جایگزینی مناسبی برای ریخته گری، فورج و ماشینکاری میباشد و بنابراین روشی بسیار اقتصادی میباشد.

این فرآیند که در واقع ترکیبی است از فرآیند لوح زنی سنتی و اکستروژن سرد که در سالهای 1920 در صنعت ساعتسازی سوئیس گسترش یافت. و در سالهای 1950 برای استفاده در ماشینهای تجاری الکترومکانیکی و صنایع موتورسازی انگلستان وارد انگلستان شد. در حال حاظر این فرآیند در انگلستان در صنایع ساخت اجزاء اتومبیل که کیفیت بسیار مطرح است و در مواردی که تعداد تولید، هزینه پرس و ابزار را توجیه میکند بکار میرود. مزایای عمده روش لوح زنی دقیق کیفیت و هزینه میباشد. شکل 1-8 نمونهای از gear box parking wheel اتومبیل است که مستقیماً از روش لوح زنی دقیق بدست آمده است.


شکل 1-8 gear box parking wheel اتومبیل

Counter sinks, half shears, coined sections, self rivets or location point welding projections
و بسیاری از اشکال را میتوان بوسیله بلنکزنی دقیق تولید کرد به طوری که یکنواختی در تمام قطعات و در هر بچ دیده میشود. شکل 1-9 نشان دهنده نمونه جوشپذیر
exhaust flangeکه به روش لوح زنی دقیق تولید شده است.


شکل 1-9 Exhaust flange که از طریق روش لوح زنی دقیق تولید شده

سرعت پرسهای لوح زنی دقیق به سرعت پرسهای سنتی نمیباشند و در نتیجه برای اجزاء ساده مانند براکت که تلرانس ابعادی زیاد حاد نیست و لبههای نهایی تمیز نیاز نیستند، روش سنتی بسیار اقتصادیتر میباشد. زمانی که تلرانس دقیق و ظاهر و تختی قطعه اهمیت پیدا میکند و یا اشکال کوچک مثل سوراخها و لوح زنیهای نصفه، لوح زنی دقیق اهمیت پیدا میکنند و اساساً در مواردی که پرسهای تناژ بالای سنتی نیاز به عملیات ثانویه داشته باشند تمایل به استفاده از لوح زنی دقیق افزایش مییابد. در مواردی که بتوان قطعهای را بدون نیاز به عملیات بیشتر ماشینکاری تولید کرد روش لوح زنی روش بسیار ارزانتری از روشهای دیگر مانند فورج و ریخته گری میباشد. قطعات پیچیده سه بعدی، جهت لوح زنی دقیق مناسب نیستند ولی با کمی دور اندیشی و طراحی خلاقانه، یک قطعه را میتوان با استفاده از روش لوح زنی دقیق تولید کرد. در قرن 21 که مسئله کیفیت و تحویل به عنوان اموری مسلم پذیرفته شدهاند، هزینه تنها متغییری که میتواند کارخانههای سازنده را از هم متمایز سازد. مهندسین طراح اتومبیل تماماً تلاش میکنند هزینههای را براساس طراحیشان کاهش دهند و لوح زنی دقیق فرآیندی است که در این مورد به آنها کمک میکند. کاربرد لوح زنی دقیق در صنایع مختلف را میتوان به سه دسته صنایع خودروسازی، موتورسازی و سلیر صنایع تقسیمبندی کرد در ذیل به تعدادی از این کاربردها اشاره می شود.

الف) صنایع خودروسازی

 

Product : Cushion Plate for Seat Recliners

Specification

QStE 380 TM Steel
4 mm thick

 

Product :
K12 Tongue for Seat Belt Assembly

Specification

C 60 Steel
3 mm thick

Product : Door Latches

Specification

SCM 415 Steel
4 mm thick


Product : Gate Assy for Gear Transmission

Specification

C 10
3 mm thick

 

 

Product : Gear Shift Selector for Transmission

Specification

Hot Rolled Low Carbon Steel 6 mm thick

Product : Gear Shift Interlock for Transmission

Specification

QStE 420 TM
10 mm thick

Product : Gear Shifter for Transmission

Specification

Hot Rolled Low Carbon Steel
6 mm thick

Product : Rotor Segment for Aircrafts

Specification

Dunlop 127
10 mm thick

Product : Plate Valve for Compressors

Specification

UNS G10150
3.5 mm

Product : Face Comp Drive for Two Wheelers

Specification

Cold Rolled Low Carbon Steel
4 mm thick

Product : Gear for Two Wheelers

Specification

16MnCr5
4mm thick

Product : Cam Plate Assy for Two Wheelers

Specification

15Cr3
4.5 mm thick

Product : Sprocket 13T for Two Wheelers

Specification

16MnCr5 Steel
7.2 mm thick

Product : Backing plate for disc brake pad

Specification

Low carbon steel,

(5.85mm) thick

Product: Flange for automotive exhaust system.

Specification

Low carbon steel and stainless steel,

(8.0mm) thick.

 

تعداد دیگری از قطعات مربوط به صنایع اتومبیلسازی در ذیل ذکر شدهاند

Gears/Gearbox

Seat adjuster plate

Driver disk/Car gearbox

Flange/Exhaust system, Gears/Gearbox

ABS-Impilse wheel/Car brake system

Cam shaft damper weight

 

ب) صنایع موتورسیکلت سازی

 

WATER PUMP GEAR WHEELS

WATER PUMP GEAR WHEELS

TIMING CHAIN RINGS

TIMING CHAIN RINGS

TIMING CHAIN RINGS

 

ج) سایر صنایع

 

DOMOTICS SECTOR COMPONENTS

TEXTILE MACHINE COMPONENTS

TEXTILE MACHINE COMPONENTS

ELECTRIC TOOL MOVING PARTS

LOCK CATCHES

Fine blanking parts

Fine blanking parts

 


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :

تعداد 6 دیدگاه برای نوشته " فرآیند لوح زنی دقیق (Fine Blanking)" ارسال شده است .

 1. حمید گفت:

  سلام دوست عزیز.این پروژه ،کاملش رو من تکمیل کردم در قالب یه فایل wordوpdf خواستی ایمیل بزن برابفرستم.یه گزارش کاراموزی هم هست برا خودم تو شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا یه مدت اونجا بودم برا کاراموزی.برای رشته قالب سازی .اگه دیگران نیاز داشتن استفاده کنن.خواستی ایمیل بزن بفرستم

 2. جهان گفت:

  با سلام :ممنون میشم در صورت امکان اگر تصاویر واضحی از قالب و پرس برایم ایمیل کنید

 3. حامد گفت:

  سلام پیرو دیدگاه حمید آقا کامل شده این مطلب را خواستارم
  تشکر

 4. سید گفت:

  سلام لطفا برای من هم ارسال کنید پایانامه من درباره این موضوع هست


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در زمینه مهندسی شامل نرم افزارها، استانداردها و آموزش ها به سامانه اطلاع رسانی ما بپیوندید.

بدون پرداخت هزینه، تا هر وقت بخواهید.

تست

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

 
                    همکاران ما پاسخگو شما خواهند بود.