کتاب Ultrasonic Motors Technologies

کتاب Ultrasonic Motors Technologies

مشخصات این کتاب به صورت زیر می باشد: Ultrasonic Motors, Technologies and Applications With 564 figures, 14 of them in color 525 Pages Author: Chunsheng  Zhao Precision  Driving  La bora tory Nanjing  University  of  Aeronautics  and  Astronautics Nanjing  210016,  China Email:  cszhao@nuaa.edu.cn Publication: Springer, 2011 سرفصل های کامل این کتاب بصورت زیر می باشد(15 فصل) : Introduction History of Ultrasonic Motors Characteristics of Ultrasonic Motors and Their Classification'" Characteristics of Ultrasonic Motors Classification of Ultrasonic Motors'" Comparison with Electromagnetic...


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
درخواست نرم افزار
در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی دارید، با ما تماس بگیرید.
    همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.