نرم افزار MecaWind 2023 طراحی و تحلیل سازه‌های بادی

436 بازدید

نرم افزار MecaWind یک نرم‌افزار تخصصی برای تحلیل و طراحی سازه‌های بادی و اجرای محاسبات بادی در صنعت بادی محصول شرکت mecaenterprises است. این نرم‌افزار معمولاً برای تجزیه و تحلیل تأثیر باد بر سازه‌هایی مانند برج‌های بادی، پنل های خورشیدی، توربین‌های بادی، پل‌ها و سازه‌های بلند و بلندترین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

MecaWind قادر به محاسبه نیروهای بادی مختلف مانند نیروی فشار و جذب باد، لرزش‌های بادی و توربولانس‌های بادی است. این اطلاعات برای مهندسان سازه بسیار ارزشمند است تا بتوانند سازه‌ها را به‌طور مناسب برای مقاومت در برابر باد طراحی کنند. همچنین MecaWind به مهندسان این امکان را می‌دهد تا پایداری سازه‌ها را در شرایط وزش باد مختلف ارزیابی کنند. این ارزیابی شامل تحلیل نقطه و تحلیل نقشه ورقی پایداری می‌شود. MecaWind به کمک مهندسان در طراحی بهینه سازی سازه‌های بادی کمک می‌کند تا سازه‌ها را با کمترین مصرف مواد و هزینه‌های تولید طراحی کنند. این نرم‌افزار با استفاده از استانداردهای بین‌المللی معتبری مانند ASCE 7-10 و ASCE 7-16 در تجزیه و تحلیل و طراحی سازه‌های بادی استفاده می‌شود.

مهمترین استفاده‌های MecaWind در صنعت بادی شامل طراحی و تحلیل توربین‌های بادی، ارزیابی پایداری برج‌های بادی، تجزیه و تحلیل نیروهای بادی برای سازه‌های بلند و پل‌ها، و تجزیه و تحلیل نیروهای بادی برای سازه‌های دریایی می‌شود. این نرم‌افزار توسط مهندسان سازه، مهندسان بادی، و مهندسان عمران برای بهبود عملکرد و ایمنی سازه‌های بادی استفاده می‌شود.

قابلیت های MecaWind

این نرم‌افزار به عنوان یک ابزار تخصصی برای تجزیه و تحلیل سازه‌های بادی و مهندسی بادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های زیر است:

 1. تجزیه و تحلیل برج‌های بادی: MecaWind به مهندسان امکان محاسبه نیروهای بادی برج‌های بادی (برای نمونه توربین‌های بادی) را می‌دهد. این محاسبات شامل نیروهای جذب و فشار باد، لرزش‌های بادی و نیروهای افزائش سرعت باد در ارتفاع‌های مختلف می‌شود.
 2. تجزیه و تحلیل توربولانس‌های بادی: MecaWind به کاربران این امکان را می‌دهد تا توربولانس‌های بادی (تغییرات سریع در سرعت باد) را در نظر بگیرند و بر اثر آنها بر سازه‌های بادی اثرگذار باشند.
 3. تحلیل تأثیر باد بر سازه‌های بلند: این نرم‌افزار مناسب برای تحلیل تأثیر باد بر سازه‌های بلندی مانند برج‌ها، مستقرات، ساختمان‌ها، پل‌ها و سازه‌های دریایی است. این تحلیل‌ها به منظور ایمنی و پایداری این سازه‌ها انجام می‌شود.
 4. طراحی سازه‌های بادی: MecaWind به مهندسان کمک می‌کند تا سازه‌های بادی را با توجه به نیروهای بادی و شرایط محیطی بهینه‌سازی کنند. این به معنای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری سازه‌ها می‌باشد.
 5. گزارش‌گیری و تجزیه و تحلیل داده‌ها: MecaWind قادر به تولید گزارش‌های تفصیلی از تجزیه و تحلیل‌ها و نتایج محاسبات است. این گزارش‌ها می‌توانند به عنوان مدرک‌های مهندسی و ارتباط با مراجعین خارجی مورد استفاده قرار گیرند.
 6. مطابقت با استانداردهای بین‌المللی: MecaWind معمولاً با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی معتبری مانند ASCE (American Society of Civil Engineers) و IEC (International Electrotechnical Commission) برای تحلیل سازه‌های بادی استفاده می‌شود.
 7. تحلیل نیروهای بادی: MecaWind به مهندسان این امکان را می‌دهد تا نیروهای بادی اعم از نیروی فشار، نیروی جذب، نیروهای لرزش بادی و توربولانس‌های بادی را برای سازه‌های مختلف محاسبه کنند. این نیروها برای طراحی سازه‌های بادی بسیار مهم هستند.
 8. تحلیل دینامیکی: MecaWind به مهندسان اجازه می‌دهد تا تحلیل‌های دینامیکی مربوط به واکنش سازه به نیروهای بادی انجام دهند. این تحلیل‌ها شامل لرزش‌های بادی و پایداری دینامیکی سازه‌ها می‌شوند.
 9. تجزیه و تحلیل استاتیکی: MecaWind همچنین قابلیت تجزیه و تحلیل استاتیکی سازه‌های بادی را داراست. این اجازه می‌دهد تا مهندسان تأثیر باد در شرایط ثابت را مورد بررسی قرار دهند.
 10. مدل‌سازی متنوع: این نرم‌افزار از مدل‌سازی متنوع برای انواع سازه‌های بادی مانند توربین‌های بادی، برج‌های بادی، پل‌ها، و ساختمان‌های بلند پشتیبانی می‌کند.
 11. تحلیل تأثیرات دینامیکی جذب باد: MecaWind توانایی تجزیه و تحلیل تأثیرات جذب باد بر سازه‌ها را داراست. این امر برای مهندسان بسیار حیاتی است تا سازه‌ها را برای پایداری در شرایط بادی مختلف طراحی کنند.
 12. گزارش‌گیری و نمایش داده‌ها: MecaWind قابلیت تولید گزارش‌های دقیق و نمودارهای تحلیلی را داراست که می‌توانند به عنوان مستندات مهندسی و گزارش‌های پروژه به کار روند.
 13. محیط کاربری گرافیکی کاربرپسند: این نرم‌افزار دارای محیط کاربری گرافیکی و کاربرپسندی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی با ابزارهای مختلف تعامل کنند.
 14. نیروهای توربولانس بادی: توربولانس‌های بادی تغییرات سریع در سرعت و جهت باد هستند که بر سازه‌های بادی اثرگذار می‌شوند. MecaWind این توربولانس‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا سازه‌های بادی را برای شرایط بادی مختلف طراحی کند.
 15. تحلیل پایداری و لرزه‌ای: این نرم‌افزار به مهندسان این امکان را می‌دهد تا پایداری سازه‌های بادی را تحلیل کنند، به ویژه در مواجهه با شرایط آب و هوایی نامساعد و زلزله.
 16. بهینه‌سازی طراحی: MecaWind به مهندسان این امکان را می‌دهد تا سازه‌های بادی را برای بهینه‌سازی مصرف مواد و افزایش کارایی طراحی کنند.

MecaWind بیشتر به عنوان یک ابزار تخصصی در صنعت بادی، به خصوص در طراحی و تجزیه و تحلیل سازه‌های بادی و توربین‌های بادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم‌افزار به مهندسان این امکان را می‌دهد تا به صورت دقیق و بهینه سازی سازه‌ها را برای شرایط بادی مختلف انجام دهند و از لحاظ ایمنی و پایداری به سازه‌های خود اطمینان حاصل کنند.

استانداردها

استانداردهای مورد استفاده در نرم افزار MecaWind بصورت زیر است.

ASCE/SEI 7 (American Society Of Civil Engineers & Structural Engineering Institute):
Based upon the ASCE 7 standard used throughout the United States for design loads, which is published by the American Society of Civil Engineers.

 • ASCE 7-22
 • ASCE 7-16
 • ASCE 7-10
 • ASCE 7-05

IBC (International Building Code)
Based upon the International Building Code used throughout the United States for design loads, which is published by the International Code Council (ICC). All Reports will utilize the referenced ASCE Standard.

 • IBC 2024 (ASCE 7-22)
 • IBC 2021 (ASCE 7-16)
 • IBC 2018 (ASCE 7-16)
 • IBC 2015 (ASCE 7-10)
 • IBC 2012 (ASCE 7-10)
 • IBC 2009 (ASCE 7-05)

FBC (Florida Building Code)
Based upon the Florida Building Code used throughout Florida for design loads, which is published by the Florida Department of Business & Professional Regulation.

 • FBC 2020 (IBC 2018 with amendments) (Pro & Ultimate Only)
 • FBC 2017 (IBC 2015 with amendments) (Pro & Ultimate Only)
 • Supports multiple standards & codes (ASCE 7, IBC, & FBC) (both current & historical)
 • Supports Main Wind Force Resisting System (MWFRS)
 • Supports Components and Cladding (C&C) (doors, windows, roofing, etc.)
 • Supports both Building and Other Structures types
 • Supports multiple Building types
 • Supports multiple Other Structures types
 • Supports multiple roofing types
 • MecaWind software is very cost effective, easy to use, and has a minimal learning curve
 • The software allows you to perform wind design with ease and is an essential wind pressure calculator
 • Produces finalized analysis reports in multiple formats (PDF, Microsoft Word, Rich Text Format, HTML)

 

برای مشاهده اطلاعات کامل نرم افزار MecaWind جهت طراحی و تحلیل سازه‌های بادی به اینجا مراجعه کنید.

در ادامه عکس هایی از محیط نرم افزار MecaWind نشان خواهیم داد.

 

mecawind

 

mecawind

 

mecawind

 

mecawind

 

mecawind

نسخه v2444 2023 نرم افزار Mecawind به صورت کامل و بدون محدودیت موجود است.
تمامی ماژول ها و قسمت‌ها فعال می باشد و محدودیتی در استفاده از آنها وجود ندارد. همراه نرم افزار فایل آموزشی وجود دارد.
این نرم افزار در ویندوز 10 با معماری 64 بیتی با موفقیت نصب و تست شده است.
جهت تهیه این نرم افزار از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید. 
 
Use this Button to Contact us: 
تماس Contact us

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :
کد روبرو را وارد نمایید
captcha

تعداد 2 دیدگاه برای نوشته " نرم افزار MecaWind 2023 طراحی و تحلیل سازه‌های بادی" ارسال شده است .

  بنکدار 18 شهریور 1402 در 12:34 ق.ظ
 1. با سلام بر شما.
  ممنون از این مطلب بسیار خوبی که گذاشتید.

 2. پاسخ
   مدیریت 23 شهریور 1402 در 9:46 ق.ظ
  • باسلام
   موفق باشید.

  • پاسخ

0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
درخواست نرم افزار
در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی دارید، با ما تماس بگیرید.
    همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.