نرم افزار Schlumberger ECLIPSE 2023.4 شبیه سازی مخازن هیدروکربن

381 بازدید

نرم افزار Schlumberger ECLIPSE جهت شبیه سازی مخازن هیدروکربن است که توسط شرکت خدمات فنی شلومبرژه توسعه یافته است. همچنین این شرکت مجموعه‌ای کامل و مدرن از راه حل‌های عددی برای معادلات جریان درون مخزن را برای پیش بینی و تطبیق تاریخ رفتار پویای انواع مختلف مخازن عادی و غیر عادی ارائه می‌دهد. نرم افزار ECLIPSE از سال 1987 تاکنون به عنوان معیار شبیه سازی مخزن تجاری در صنعت نفت و گاز شناخته شده است و بیش از 1500 مقاله فنی SPE در مورد آن منتشر شده است.

نرم افزار ECLIPSE شامل چندین ماژول و گزینه افزودنی است که قابلیت‌های مختلفی را برای شبیه سازی مخازن پیچیده و چالش برانگیز فراهم می‌کنند. در ادامه، برخی از این قابلیت‌ها را معرفی می‌کنیم.

ماژول شبیه سازی مخزن سیاه: این ماژول اصلی نرم افزار ECLIPSE است که برای شبیه سازی مخازنی که با مدل سیاه قابل توصیف هستند، طراحی شده است. این ماژول از مدل‌های تراز مخزن، تراز مخلوط، و تراز مولکولی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند ترکیبات چند فازی را با تعداد محدودی از مولکول‌ها مدل کند. این ماژول همچنین از مدل‌های مخزن دو منفذه، مخزن دو محیطه، و مخزن سه منفذه برای شبیه سازی مخازن شکاف دار، ماسه سنگی، و کربناته پشتیبانی می‌کند. این ماژول قادر است تاثیرات مکانیکی مخزن، تراوایی ناهمگن، تغییرات فشار، و تغییرات دما را در شبیه سازی لحاظ کند.

ماژول شبیه سازی مخزن ترکیبی: این ماژول برای شبیه سازی مخازنی که با مدل ترکیبی قابل توصیف هستند، طراحی شده است. این ماژول از مدل‌های تراز مخزن، تراز مخلوط، و تراز مولکولی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند ترکیبات چند فازی را با تعداد نامحدودی از مولکول‌ها مدل کند. این ماژول همچنین از مدل‌های مخزن دو منفذه، مخزن دو محیطه، و مخزن سه منفذه برای شبیه سازی مخازن شکاف دار، ماسه سنگی، و کربناته پشتیبانی می‌کند. این ماژول قادر است تاثیرات مکانیکی مخزن، تراوایی ناهمگن، تغییرات فشار، و تغییرات دما را در شبیه سازی لحاظ کند. این ماژول همچنین از شبیه سازی مخازن گاز متان، مخازن گاز مایع، و مخازن گاز محلول پشتیبانی می‌کند.

ماژول شبیه سازی مخزن حرارتی: این ماژول برای شبیه سازی مخازنی که با مدل حرارتی قابل توصیف هستند، طراحی شده است. این ماژول از مدل‌های تراز مخزن، تراز مخلوط، و تراز مولکولی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند ترکیبات چند فازی را با تعداد نامحدودی از مولکول‌ها مدل کند. این ماژول همچنین از مدل‌های مخزن دو منفذه، مخزن سه منفذه، و مخزن چند منفذه پشتیبانی می‌کند که به شما امکان می‌دهد که رفتار مخزن را با در نظر گرفتن تاثیرات مکانیکی، شیمیایی، و حرارتی مدل کنید. شما می‌توانید از این مدل‌ها برای محاسبه فشار، دما، تراوایی، ترکیب، و تغییر شکل مخزن در طول زمان استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این مدل‌ها برای بررسی تأثیر عملیات مختلف مخزنی مانند تزریق، تولید، و تزریق مجدد استفاده کنید. این ماژول همچنین از مدل‌های مخزن دو منفذه، مخزن سه منفذه، و مخزن چند منفذه پشتیبانی می‌کند که به شما امکان می‌دهد که رفتار مخزن را با در نظر گرفتن تاثیرات مکانیکی، شیمیایی، و حرارتی مدل کنید. شما می‌توانید از این مدل‌ها برای محاسبه فشار، دما، تراوایی، ترکیب، و تغییر شکل مخزن در طول زمان استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این مدل‌ها برای بررسی تأثیر عملیات مختلف مخزنی مانند تزریق، تولید، و تزریق مجدد استفاده کنید.

قابلیت های Schlumberger ECLIPSE

Schlumberger ECLIPSE یک نرم‌افزار مهندسی شبیه‌سازی مخزن است که انواعی از قابلیت‌های پیشرفته را در زمینه مدل‌سازی و تحلیل مخازن هیدروکربوری ارائه می‌دهد. در زیر به برخی از قابلیت‌های اصلی این نرم‌افزار اشاره شده است:
1. مدل‌سازی دقیق مخزن:
o تعیین خصوصیات پتروفیزیکی: Schlumberger ECLIPSE به مهندسان این امکان را می‌دهد که خصوصیات مختلف مخزن مانند پرمیابیلیتی، تراوایی، و خواص دیگر را به دقت مدل‌سازی کنند.
o مدل‌سازی متغیرهای زمینه: این نرم‌افزار قابلیت مدل‌سازی متغیرهای زمینه را ارائه می‌دهد که به مهندسان این امکان را می‌دهد بر اساس مخازن مختلف و شرایط متغیر مدل‌سازی را تنظیم کنند.
2. حفاری و تولید:
o شبیه‌سازی حفاری: Schlumberger ECLIPSE به مهندسان این امکان را می‌دهد تا عملیات حفاری را به صورت دقیق شبیه‌سازی کرده و اثرات آن بر مخزن را بررسی کنند.
o مدیریت تولید: این نرم‌افزار به مهندسان کمک می‌کند تا مدیریت بهینه تولید را از طریق تحلیل دقیق شرایط مخزن و تولید انجام دهند.
3. تزریق گاز و مایعات:
o شبیه‌سازی تزریق گاز: Schlumberger ECLIPSE قابلیت مدل‌سازی عملیات تزریق گاز به مخزن را ارائه می‌دهد.
o تحلیل تأثیرات تزریق مایعات: این نرم‌افزار به مهندسان این امکان را می‌دهد تا تأثیرات تزریق مایعات به مخزن را با دقت تجزیه و تحلیل کنند.
4. مدیریت داده و گزارش‌گیری:
o ذخیره و مدیریت داده: Schlumberger ECLIPSE به کاربران این امکان را می‌دهد تا داده‌های به دست آمده از شبیه‌سازی‌ها را به صورت کامل مدیریت و ذخیره کنند.
o تهیه گزارشات: مهندسان با استفاده از اطلاعات جامعی که این نرم‌افزار ارائه می‌دهد، می‌توانند گزارشات جامع و قابل فهمی ایجاد کنند.
5. شبیه‌سازی ترازوها و حوادث:
o شبیه‌سازی ترازوها: Schlumberger ECLIPSE به مهندسان این امکان را می‌دهد تا انواع ترازوها را با دقت شبیه‌سازی کرده و اثرات آنها را تجزیه و تحلیل کنند.
o تحلیل حوادث: این نرم‌افزار به مهندسان این امکان را می‌دهد تا حوادث مختلف مانند نشت گاز یا نفت را تحلیل و مدیریت کنند.
به عنوان یک ابزار کلان در صنعت نفت و گاز، Schlumberger ECLIPSE به مهندسان این امکان را می‌دهد تا به صورت دقیق و کامل مخازن را شبیه‌سازی کرده و تصمیم‌گیری‌های بهینه را در زمینه تولید و مدیریت مخزن انجام دهند.

کاربردهای Schlumberger ECLIPSE

1. مدل‌سازی مخزن: Schlumberger ECLIPSE قابلیت ایجاد مدل‌های دقیق از ساختارها و ویژگی‌های مخزن را فراهم می‌کند. این شامل تعیین پارامترهای مختلف مخزن مانند پرمیابیلیتی، تراوایی، و خواص دیگر است.
2. حفاری: این نرم‌افزار قابلیت شبیه‌سازی عملیات حفاری را فراهم کرده و به مهندسان امکان می‌دهد تا اثرات حفاری بر فرآیندهای مخزن را مدل‌سازی کنند.
3. تزریق گاز: Schlumberger ECLIPSE می‌تواند تزریق گاز به مخزن را مدل‌سازی کرده و تأثیرات آن بر بازیابی هیدروکربوری را تحلیل کند.
4. مدیریت تولید: با توجه به اطلاعات به دست آمده از شبیه‌سازی‌ها، این نرم‌افزار به کاربران این امکان را می‌دهد تا مدیریت بهینه تولید را انجام دهند و استراتژی‌های بهینه را برای بهره‌وری بالاتر تولید مشخص کنند.

ماژول های Schlumberger ECLIPSE

Schlumberger ECLIPSE به دلیل قابلیت‌ها و کاربردهای گسترده‌اش، به یکی از ابزارهای حیاتی در صنعت نفت و گاز تبدیل شده است و توسط مهندسان و محققان در سراسر جهان برای تحقیقات و توسعه در زمینه مخازن هیدروکربوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • eclipse: یک نرم افزار شبیه سازی مخزن است که از مدل‌های black oil، compositional، thermal، و coalbed methane پشتیبانی می‌کند. این نرم افزار به شما امکان می‌دهد که رفتار مخزن را با در نظر گرفتن تاثیرات فیزیکی، شیمیایی، و حرارتی مدل کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای محاسبه فشار، دما، تراوایی، ترکیب، و تغییر شکل مخزن در طول زمان استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای بررسی تأثیر عملیات مختلف مخزنی مانند تزریق، تولید، و تزریق مجدد استفاده کنید.
 • E300: یک نسخه از نرم افزار eclipse است که از مدل‌های compositional و thermal پشتیبانی می‌کند. این نرم افزار به شما امکان می‌دهد که رفتار مخزن را با در نظر گرفتن تاثیرات فازی، جریان دوگانه، و تراکم پذیری مدل کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای محاسبه فشار، دما، تراوایی، ترکیب، و تغییر شکل مخزن در طول زمان استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای بررسی تأثیر عملیات مختلف مخزنی مانند تزریق، تولید، و تزریق مجدد استفاده کنید.
 • FRONTSIM: یک نرم افزار شبیه سازی مخزن است که از مدل‌های black oil، compositional، thermal، و coalbed methane پشتیبانی می‌کند. این نرم افزار به شما امکان می‌دهد که رفتار مخزن را با در نظر گرفتن تاثیرات فیزیکی، شیمیایی، و حرارتی مدل کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای محاسبه فشار، دما، تراوایی، ترکیب، و تغییر شکل مخزن در طول زمان استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای بررسی تأثیر عملیات مختلف مخزنی مانند تزریق، تولید، و تزریق مجدد استفاده کنید. این نرم افزار از یک الگوریتم جدید به نام front tracking استفاده می‌کند که به شما امکان می‌دهد که با دقت بالا و سرعت بیشتر مرزهای بین فازهای مختلف را شبیه سازی کنید.
 • FloGrid: یک نرم افزار طراحی شبکه مخزن است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای گرافیکی و ریاضی، شبکه‌های مخزنی با شکل‌های مختلف را ایجاد و ویرایش کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای تعریف هتروژنیته ها، ترک‌ها، چاه‌ها، و سایر ویژگی‌های مخزن استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای ایجاد شبکه‌های مخزنی با روش‌های مختلف مانند شبکه‌های ساختاری، شبکه‌های بدون ساختار، شبکه‌های مبتنی بر مدل‌های ژئومتریک، و شبکه‌های مبتنی بر مدل‌های ژئومکانیک استفاده کنید.
 • FloViz: یک نرم افزار تجسم داده‌های مخزن است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای گرافیکی و آماری، داده‌های مخزنی را به صورت دو بعدی و سه بعدی نمایش دهید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای مشاهده و تحلیل داده‌های مخزنی مانند فشار، دما، تراوایی، ترکیب، و تغییر شکل مخزن در طول زمان استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای مشاهده و تحلیل داده‌های چاه مانند تولید، تزریق، و فشار سیال در چاه استفاده کنید.
 • GRAF: یک نرم افزار تجسم داده‌های مخزن است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای گرافیکی و آماری، داده‌های مخزنی را به صورت نمودارهای مختلف نمایش دهید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای مشاهده و تحلیل داده‌های مخزنی مانند فشار، دما، تراوایی، ترکیب، و تغییر شکل مخزن در طول زمان استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای مشاهده و تحلیل داده‌های چاه مانند تولید، تزریق، و فشار سیال در چاه استفاده کنید. این نرم افزار از یک رابط کاربری ساده و کارآمد استفاده می‌کند که به شما اجازه می‌دهد که با چند کلیک موس نمودارهای مورد نظر خود را انتخاب و تولید کنید.
 • Office: یک نرم افزار مدیریت داده‌های مخزن است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای مختلف، داده‌های مخزنی را وارد، خروجی، ویرایش، و ذخیره کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای ایجاد و مدیریت پروژه‌های مخزنی، ایجاد و مدیریت پایگاه داده‌های مخزنی، ایجاد و مدیریت فایل‌های ورودی و خروجی برای نرم افزارهای شبیه سازی مخزن، و ایجاد و مدیریت گزارش‌های مخزنی استفاده کنید. این نرم افزار از یک رابط کاربری مناسب و قابل تنظیم استفاده می‌کند که به شما امکان می‌دهد که با راحتی و سرعت داده‌های مخزنی خود را مدیریت کنید.
 • PVTi: یک نرم افزار تحلیل داده‌های PVT است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل، داده‌های PVT را محاسبه، تصحیح، و تطبیق کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای محاسبه خواص سیال مخزن مانند چگالی، ویسکوزیته، تراکم پذیری، و فشار اشباع استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای تصحیح داده‌های PVT با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش‌های دما، فشار، و ترکیب استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای تطبیق داده‌های PVT با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش‌های تجربی، نظری، و عددی استفاده کنید.
 • SCAL: یک نرم افزار تحلیل داده‌های SCAL است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل، داده‌های SCAL را محاسبه، تصحیح، و تطبیق کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای محاسبه خواص مخزن مانند تراوایی نسبی، ضریب بالابری، ضریب مقاومت، و ضریب توزیع استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای تصحیح داده‌های SCAL با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش‌های دما، فشار، و ترکیب استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای تطبیق داده‌های SCAL با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش‌های تجربی، نظری، و عددی استفاده کنید.
 • Schedule: یک نرم افزار طراحی برنامه زمانبندی مخزن است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای مختلف، برنامه زمانبندی مخزنی را ایجاد و ویرایش کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای تعریف چاه‌ها، شبکه‌های لوله کشی، تجهیزات سطحی، و عملیات مخزنی مانند تزریق، تولید، و تزریق مجدد استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای محاسبه پارامترهای مخزنی مانند فشار، دما، تراوایی، ترکیب، و تغییر شکل مخزن در طول زمان استفاده کنید. این نرم افزار از یک رابط کاربری مناسب و قابل تنظیم استفاده می‌کند که به شما امکان می‌دهد که با راحتی و سرعت برنامه زمانبندی مخزنی خود را مدیریت کنید.
 • SimOpt: یک نرم افزار بهینه سازی مخزن است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای مختلف، بهینه سازی مخزنی را انجام دهید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای تعریف متغیرها، محدودیت‌ها، و هدف‌های بهینه سازی مخزنی استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای انتخاب و اجرای الگوریتم‌های بهینه سازی مختلف مانند الگوریتم‌های ژنتیک، شبیه سازی تبرید، و الگوریتم‌های تکاملی استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای مشاهده و تحلیل نتایج بهینه سازی مخزنی مانند مقادیر بهینه، معیارهای کیفیت، و نمودارهای پاسخ سطح استفاده کنید.
 • VFPi: یک نرم افزار تحلیل داده‌های VFP است که به شما امکان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل، داده‌های VFP را محاسبه، تصحیح، و تطبیق کنید. شما می‌توانید از این نرم افزار برای محاسبه فشار سیال در چاه با در نظر گرفتن تاثیرات مختلف مانند تراکم پذیری، جریان چند فازی، و ترکیب سیال استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای تصحیح داده‌های VFP با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش‌های دما، فشار، و ترکیب استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از این نرم افزار برای تطبیق داده‌های VFP با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش‌های تجربی، نظری، و عددی استفاده کنید.

 

برای مشاهده اطلاعات کامل نرم افزار Schlumberger ECLIPSE جهت طراحی و تحلیل ایرفویل به اینجا مراجعه کنید.
در ادامه عکس هایی از محیط نرم افزار Schlumberger ECLIPSE نشان خواهیم داد.

Schlumberger ECLIPSE

Schlumberger ECLIPSE

Schlumberger ECLIPSE

Schlumberger ECLIPSE

Schlumberger ECLIPSE

Schlumberger ECLIPSE

نسخه 2023.4  نرم افزار  Schlumberger ECLIPSE  به صورت کامل و بدون محدودیت موجود است.
تمامی ماژول ها و قسمت‌ها فعال می باشد و محدودیتی در استفاده از آنها وجود ندارد. همراه نرم افزار فایل آموزشی وجود دارد.
این نرم افزار در ویندوز  10  با معماری  64  بیتی با موفقیت نصب و تست شده است.
جهت تهیه این نرم افزار از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید. 
 
Use this Button to Contact us: 
تماس Contact us

مطالب مرتبط


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :
کد روبرو را وارد نمایید
captcha


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
درخواست نرم افزار
در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی دارید، با ما تماس بگیرید.
    همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.