مجموعه کامل استاندارد ASM Metals HandBook

مجموعه کامل استاندارد ASM Metals HandBook

. .  مجموعه کامل استاندارد ASM Metals HandBook .  . ASM Volume 1  - Properties and Selection:  Irons, Steels, and High-Performance Alloys (I) ASM Volume 2  - Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials (II) ASM Volume 3  - Alloy Phase Diagrams ASM Volume 4  - Heat Treating ASM Volume 5  - Surface Engineering ASM Volume 6  - Welding Brazing and Soldering ASM Volume 7  - Power Metals Technologies and ASM Volume 8  - Mechanical Testing and Evalua ASM Volume 9  - Metallography and Microstructures ASM Volume 10 - Materials Characterization ASM Volume 11 - Failure Analysis and  Prevention ASM...


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
درخواست نرم افزار
در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی دارید، با ما تماس بگیرید.
    همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.