نرم افزار Dyrobes 22 طراحی و تحلیل روتور

823 بازدید

نرم افزار Dyrobes از جمله نرم افزارهای تخصصی در طراحی و تحلیل روتورهای ماشین‌های الکتریکی و موتورهای احتراق داخلی است. با استفاده از این نرم افزار، می‌توان به شبیه‌سازی عملکرد روتور و تحلیل مسائلی مانند تغییر اشکال و شرایط اجزاء روتور، نیروهای دینامیکی و ارتعاشی روتور، تغییرات دمایی و گرمایی روتور، تحلیل شکست و خوردگی روتور و بسیاری از مسائل مرتبط با روتور پرداخت. برای طراحی روتورهای ماشین‌های الکتریکی، این نرم افزار از مدل‌های پیش‌فرض برای اجزاء روتور مانند مواد، شکل و ابعاد استفاده می‌کند و با تنظیم پارامترهای مختلف مانند نیروی مغناطیسی و مشخصات سیم‌های الکتریکی، روتورهای مختلفی را به صورت سفارشی طراحی و تحلیل می‌کند.

نرم‌افزار Dyrobes یک نرم‌افزار شبیه‌سازی دینامیک سیستم‌های مکانیکی است که به‌طور اختصاصی برای تحلیل و بهبود عملکرد دستگاه‌های دوار طراحی شده است. این نرم‌افزار از روش‌های تحلیل فشار-شتاب-حرکت برای بررسی عملکرد سیستم‌های مکانیکی استفاده می‌کند. با استفاده از این روش‌ها، نرم‌افزار Dyrobes قادر است به‌طور دقیق از رفتار سیستم‌های مکانیکی در شرایط مختلف پیروی کند.

تحلیل فرکانسی یکی از قابلیت‌های مهم نرم افزار Dyrobes است که با استفاده از آن می‌توان به تحلیل فرکانسی ماشین‌های الکتریکی و دیگر سیستم‌های مکانیکی پرداخت. در واقع، با استفاده از تحلیل فرکانسی می‌توان پاسخ دینامیکی سیستم را به انواع مختلف از ارتعاشات و انحرافات فرکانسی مورد بررسی قرار داد.

برای تحلیل فرکانسی در Dyrobes، ابتدا باید مدل سیستم مورد نظر را به صورت کامل در نرم افزار مدل کرد. سپس با استفاده از قابلیت‌های نرم افزار، می‌توان به شبیه‌سازی رفتار دینامیکی سیستم در پاسخ به انواع مختلف فرکانسی دست یافت.

تحلیل فرکانسی در Dyrobes با استفاده از روش تحلیلی مبتنی بر المان محدود (Finite Element Analysis) انجام می‌شود. در این روش، مدل سیستم به المان‌های کوچک‌تر تقسیم شده و رفتار هر المان در پاسخ به فرکانس مشخص شده را محاسبه می‌کند. سپس با ترکیب رفتار هر المان، پاسخ کل سیستم به فرکانس مورد نظر محاسبه می‌شود. با استفاده از تحلیل فرکانسی در Dyrobes می‌توان به شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهینه‌سازی طراحی آن برای کاهش اثرات ناشی از ارتعاشات و فرکانس‌های مخرب پرداخت. همچنین این قابلیت می‌تواند برای انجام تحلیل‌های پیشرفته مانند تحلیل انتقال حرارت و تحلیل تنش‌های پویا در سیستم‌های پیچیده و متحرک مفید باشد.

قابلیت‌های نرم‌افزار Dyrobes

 • طراحی و شبیه‌سازی دستگاه‌های دوار: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت طراحی و شبیه‌سازی دستگاه‌های دوار مانند توربین‌های گازی و بخار، کمپرسورها، پمپ‌ها و موتورهای دوار را دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید به‌طور دقیق عملکرد دستگاه‌های خود را تحلیل کنید و بهبود آنها را ارائه دهید.
 • تحلیل لرزه‌ای: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes، می‌توانید ارتعاشات و لرزش‌های سیستم‌های مکانیکی خود را تحلیل کنید. این نرم‌افزار قابلیت بررسی و تحلیل مدل‌های لرزه‌ای و شوکی سیستم‌های مکانیکی را دارد.
 • تحلیل و بهبود طراحی: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes، می‌توانید طراحی سیستم‌های مکانیکی خود را بهبود بخشید. با تحلیل دقیق عملکرد سیستم‌های خود، می‌توانید مشکلات و نواقص طراحی را شناسایی
 • طراحی و شبیه‌سازی دستگاه‌های دوار: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes، می‌توانید دستگاه‌های دوار مانند توربین‌های گازی و بخار، کمپرسورها، پمپ‌ها و موتورهای دوار را طراحی کرده و عملکرد آنها را شبیه‌سازی کنید. این نرم‌افزار قابلیت مدل‌سازی دقیق دستگاه‌های دوار را دارد و می‌تواند اطلاعات مفیدی در خصوص عملکرد و رفتار آنها در شرایط مختلف به شما ارائه کند.
 • تحلیل لرزه‌ای: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل لرزه‌ای سیستم‌های مکانیکی را دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید ارتعاشات و لرزش‌های سیستم‌های خود را تحلیل کرده و رفتار آنها در شرایط مختلف را پیش‌بینی کنید. این قابلیت برای سیستم‌هایی که در شرایط لرزه‌ای قرار دارند، بسیار مهم است.
 • تحلیل شوکی: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل شوک‌های سیستم‌های مکانیکی را نیز دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید رفتار سیستم‌های خود را در شرایط شوکی تحلیل کنید و برای بهبود طراحی و کاهش خطرات احتمالی، تغییرات لازم را ایجاد کنید.
 • تحلیل فرکانسی:
 • تحلیل شکست: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes می‌توانید شکست‌های سیستم‌های خود را تحلیل کنید و علل آنها را شناسایی کنید. این قابلیت برای بهبود طراحی و کاهش احتمال شکست سیستم‌ها بسیار مفید است.
 • طراحی لغزش: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت طراحی لغزش و بررسی عملکرد آن را دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید پارامترهای لغزش را تنظیم کنید و عملکرد آنها را بررسی کنید.
 • طراحی و بهینه‌سازی لاستیک: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت طراحی و بهینه‌سازی لاستیک‌های سیستم‌های دوار و مکانیکی را دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید پارامترهای لاستیک را تنظیم کرده و عملکرد آنها را بررسی کنید.
 • تحلیل ارتعاشات ساختاری: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل ارتعاشات ساختاری را نیز دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید رفتار ارتعاشات ساختمان‌ها را تحلیل کرده و علل آنها را شناسایی کنید.
 • تحلیل خستگی: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل خستگی سیستم‌های مکانیکی را نیز دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید عمر مفید سیستم‌های خود را پیش‌بینی کرده و برای کاهش خطرات احتمالی، تغییرات لازم را ایجاد کنید.
 • نمایش و گزارش‌دهی: نرم‌افزار Dyrobes امکان نمایش داده‌ه
 • شبیه‌سازی دینامیکی: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes می‌توانید شبیه‌سازی‌های دینامیکی را انجام دهید و عملکرد سیستم‌های خود را بررسی کنید. این قابلیت برای بهبود طراحی و کاهش احتمالات خطا در عملکرد سیستم‌ها بسیار مفید است.
 • تحلیل پوسته‌های سفت: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes می‌توانید پوسته‌های سفت را تحلیل کنید و عملکرد آنها را بررسی کنید. این قابلیت برای بهبود طراحی سیستم‌های پوسته‌ای و افزایش دوام آنها بسیار مفید است.
 • تحلیل انتقال حرارت: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل انتقال حرارت در سیستم‌های مختلف را دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید رفتار انتقال حرارت در سیستم‌های خود را بررسی کنید و علل آن را شناسایی کنید.
 • طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های کنترل: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes می‌توانید سیستم‌های کنترل را طراحی و بهینه‌سازی کنید. این قابلیت برای بهبود کارایی و دقت سیستم‌های کنترل بسیار مفید است.
 • تحلیل پیشرفته مواد: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل پیشرفته مواد را دارد. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید رفتار مکانیکی و دینامیکی مواد را بررسی کرده و علل آنها را شناسایی کنید.
 • تحلیل شرایط حدی: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل شرایط حدی
 • تحلیل و شبیه‌سازی سیستم‌های هیدرولیکی: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes می‌توانید سیستم‌های هیدرولیکی را تحلیل کرده و شبیه‌سازی کنید. این قابلیت برای بهبود عملکرد سیستم‌های هیدرولیکی و بهینه‌سازی آنها بسیار مفید است.
 • تحلیل و شبیه‌سازی دینامیکی سیستم‌های الکتریکی: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل و شبیه‌سازی دینامیکی سیستم‌های الکتریکی را داراست. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید عملکرد سیستم‌های الکتریکی را بررسی کرده و بهبود آنها را به دست آورید.
 • شبیه‌سازی رفتار مکانیکی سیستم‌های پیچیده: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes می‌توانید رفتار مکانیکی سیستم‌های پیچیده را شبیه‌سازی کرده و بررسی کنید. این قابلیت برای بهبود طراحی و دقت سیستم‌های پیچیده بسیار مفید است.
 • تحلیل و شبیه‌سازی سیستم‌های پویایی: نرم‌افزار Dyrobes قابلیت تحلیل و شبیه‌سازی سیستم‌های پویایی را داراست. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توانید رفتار سیستم‌های پویا را در زمان بررسی کرده و بهبود آنها را به دست آورید.
 • تحلیل و شبیه‌سازی سیستم‌های مکانیکی: با استفاده از نرم‌افزار Dyrobes می‌توانید سیستم‌های مکانیکی را تحلیل کرده و شبیه‌سازی کنید.

 

همچنین با استفاده از  dyrobes می‌توانید روتورهای گازی و بخاری را تحلیل کنید و عملکرد آن‌ها را بهبود بخشید. این نرم‌افزار می‌تواند برای تحلیل و طراحی روتورهای توربین بادی استفاده شود و در نتیجه به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های تولید انرژی کمک می‌کند. با dyrobes می‌توانید سیستم‌های لرزشی را تحلیل کرده و بهبود عملکرد آن‌ها را در مقابل لرزش‌های مختلف دستیابی داشت. این نرم‌افزار می‌تواند برای تحلیل و طراحی اجزای مکانیکی مانند شفت‌ها، بلبرینگ‌ها و جزئیات دیگر استفاده شود. با dyrobes می‌توانید توربین‌های هیدرولیکی را تحلیل کرده و بهبود عملکرد آن‌ها را در مقابل نیروهای آبی مختلف دستیابی داشت. همچنین این نرم‌افزار می‌تواند برای تحلیل و طراحی روتورهای موتورهای الکتریکی استفاده شود و در نتیجه عملکرد بهینه این نوع سیستم‌ها به دست آید.

 

برای مشاهده اطلاعات کامل نرم افزار Dyrobes جهت طراحی و روتور به اینجا مراجعه کنید.

در ادامه عکس هایی از محیط نرم افزار Dyrobes نشان خواهیم داد.

 

Dyrobes

 

Dyrobes rotor

 

Dyrobes-Bearing-Loads

 

Dyrobes BePerf

 

Dyrobes BePerf

 

Dyrobes Rotor

 

Dyrobes Rotor

 

Dyrobes RotorBal

 

Dyrobes SpiralGF

 

Dyrobes SpiralGF

 

Dyrobes ThrustBrg

 

 

Dyrobes ThrustBrg

نسخه 22 نرم افزار Dyrobes به صورت کامل و بدون محدودیت موجود است. (نسخه 2023)
تمامی ماژول ها فعال می باشد و محدودیتی در استفاده از آنها وجود ندارد. 
این نرم افزار در ویندوز 10 با معماری 64 بیتی با موفقیت نصب و تست شده است. کارکرد صحیح این نرم افزار در ویندوز XP می باشد.
جهت تهیه این نرم افزار از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید. 
 
Use this Button to Contact us: 
تماس Contact us

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :
کد روبرو را وارد نمایید
captcha


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
درخواست نرم افزار
در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی دارید، با ما تماس بگیرید.
    همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.